Rosenmetoden

Rosenmetoden

Rosenmetoden är friskvård som har utvecklats inom den traditionella sjukgymnastiken och innebär ett mjukt arbete på spända muskler. En spänd muskel är en sammandragen muskel som har glömt att spänna av. Alla människor har muskelspänningar och dess spänningar påverkar vårt sätt att andas och röra oss.
Det påverkar också vårt sätt att vara, både mot oss själva och andra
Muskelspänningar kräver energi – energi som kan användas till annat! Muskelspänningar kan komma av stress, enformigt arbete, undertryckta känslor eller traumatiska händelser.

ÖKAD LIVSKVALITET Rosenmetoden ger dig en möjlighet till muskelavslappning. Avspända muskler ger ökad blodcirkulation och syretill-försel till kroppens alla organ, större och friare andning och bättre immunförsvar
Rosenmetoden ökar medvetenheten om dig själv och dina spänningar, vilket är en förutsättning för att en förändring skall kunna ske.
En förändring kan ge; ökad rörlighet, minskad eller ingen smärta, ökad självkännedom, bättre koncentrationsförmåga, mer energi, bättre sömn, ökad livskvalitet.

FORSKNING visar att stress belastar musklerna på samma sätt som fysisk belastning och visar att beröring påtagligt inverkar på hormonproduktionen i kroppen. stresshormonet cortisol minskar medan ”lugn och ro” hormonet oxytocin ökar. Så länge man är stressad är musklerna i arbete.

Marion Rosen flydde från Tyskland under andra världskriget och kom till Sverige och utbildade sig till sjukgymnast. Hon fortsatte till Berkely Kalifornien, där hon verkat sedan dess.
I mötet med sina patienter, deras reaktioner,
och erfarenheter, förändrades hennes sätt att arbeta och Rosenmetoden tog form. Marion Rosen fortsatte fram
till sin död  vid 97 års ålder att vara verksam som terapeut och delaktig i utbildningen av Rosenterapeuter
runt om i världen.

För att hålla borta obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla  kontrollen över tillvaron, ”håller vi ihop” oss genom att spänna våra muskler.
Eftersom kroppen minns det som vårt psyke inte orkar bära har vi utvecklat denna fysiska försvarsmekanism för att överleva.

Genom mjuk, lätt beröring och utan att
försöka manipulera eller ”fixa” ges kroppen en möjlighet att få slappna av. Istället för att hålla oss tillbaka genom att spänna våra muskler kan vi använda kraften och energin till att leva.
60 minuter  600kr