Om mig

Jag heter Miriam Rohden och är född och uppvuxen i Dalarna. Efter 30 år i Leksand flyttade jag och min man 2008 till Mölndal, men nu har vi återvänt, så fr.o.m 1 mars -17 är vi Insjöbor.

 Jag är förskollärare och har fram till 2011 alltid  jobbat med barn. Jag fick möjlighet i mitt arbete att gå en kurs i barnmassage, och upptäckte när barnen började massera varandra, hur beröringen påverkade dem. De  blev lugnare och tryggare med varandra, men det påverkade också hela deras skolarbete positivt. Rummet blev lugnare och de tyckte om att massera varandra. Jag tänkte att det måste vara på samma sätt med vuxna.

Nu jobbar jag heltid med att ge behandlingar till vuxna. Behandlingar som ger avslappning och förhoppningsvis i förlängningen även bidrar till en bättre hälsa.

2002 kom jag i kontakt med Rosenmetoden och gick en introduktionskurs. Det innebar en stor förändring i mitt liv. I mars 2007 blev jag certifierad Rosenterapeut och 2010 certifierad instruktör i Rosenrörelser/Easy Movements. 

I dec 2015 blev jag efter genomförd utbildning godkänd 2:e handledare i Rosenmetoden.

Under min utbildning till dipl KranioSakral terapeut ( sept 2012 ) ingick 30 högskolepoäng i basmedicin.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund i Sverige och arbetar efter etiska regler, har tystnadsplikt och är ansvarsförsäkrad.