Rosen-metoden

Rosen-metoden

Rosenmetoden är friskvård som har utvecklats inom den traditionella sjukgymnastiken och innebär ett mjukt arbete på spända muskler. Alla människor har muskelspänningar och dess spänningar påverkar vårt sätt att andas och röra oss.
Det påverkar också vårt sätt att vara, både mot oss själva och andra.

För att hålla borta obehagliga upplevelser, anpassa oss till omgivningens krav eller behålla kontrollen, tar vi våra muskler till hjälp.

Genom mjuk, lätt beröring och utan att försöka manipulera eller ”fixa” ges kroppen  en möjlighet att slappna av.

60min 600kr

ÖKAD LIVSKVALITET Rosenmetoden ger dig en möjlighet till muskelavslappning. Avspända muskler ger ökad blodcirkulation och syretillförsel till kroppens alla organ, större och friare andning och bättre immunförsvar. 

Ursprungskvinna till denna metod är Marion Rosen. Hon fortsatte ända till sin död vid 97 års ålder att vara delaktig i utbildningen av Rosenterapeuter över hela världen, ett arbete som visat sig bli ett fredsarbete.